Kære besøgende,

Da du ikke finder mig på andre offentlige medier

bedes du kontakte mig direkte på,

Telefon/SMS +45 30 61 69 33

Mail hheepe@hotmail.com

 

Hans Heepe

Applebys Plads 27, 2tv.

1411 København K